|  e-ISSN: 2757-6620

Original article | Journal of Agricultural Production 2021, Vol. 2(1) 16-25

Investigation of Seasonal Female and Child Labor Use in Cotton Agriculture: The Case of Mardin Province

Sevgi Bağırtan & Nuray Demir

pp. 16 - 25   |  DOI: https://doi.org/10.29329/agripro.2021.344.3   |  Manu. Number: MANU-2106-22-0003.R1

Published online: June 29, 2021  |   Number of Views: 66  |  Number of Download: 515


Abstract

In the study, it has been tried to determine the dimensions of seasonal female and child labor employed in cotton agriculture in Mardin province and the factors that are effective in the seasonal agricultural workers working in cotton harvesting themselves and their children. For this purpose, the data obtained by face-to-face interviews with 150 seasonal female workers in the cotton-producing villages of Mardin province were determined by simple random sampling method. It was used in the analysis of the probit model with the LIMDEP statistical program. In the study, according to the results of the CART analysis, it was determined that the most important factor affecting the annual income level of female working in the cotton harvest is the annual working period and the education level of the children. In the probit model, which predicts whether female working in the cotton harvest business have children under the age of 18, the employee's nationality other than the Turkish Republic, the number of children under the age of 18 working in the cotton harvest business, and the probability of the children of those with social security other than SSI (green card, etc.) increases, the probability of being married decreases. It can be suggested that female working in the cotton harvest in Mardin and their children under the age of 18 can become SSI employees, raise their living standards, and improve social, accommodation and nutrition education conditions.

Keywords: Cotton, Mardin, Probit analysis, Seasonal agricultural female workers


How to Cite this Article?

APA 6th edition
Bagirtan, S. & Demir, N. (2021). Investigation of Seasonal Female and Child Labor Use in Cotton Agriculture: The Case of Mardin Province . Journal of Agricultural Production, 2(1), 16-25. doi: 10.29329/agripro.2021.344.3

Harvard
Bagirtan, S. and Demir, N. (2021). Investigation of Seasonal Female and Child Labor Use in Cotton Agriculture: The Case of Mardin Province . Journal of Agricultural Production, 2(1), pp. 16-25.

Chicago 16th edition
Bagirtan, Sevgi and Nuray Demir (2021). "Investigation of Seasonal Female and Child Labor Use in Cotton Agriculture: The Case of Mardin Province ". Journal of Agricultural Production 2 (1):16-25. doi:10.29329/agripro.2021.344.3.

References
 1. Anonymous. (2010). Tarımsal nüfus verileri. Retrieved May 02, 2010, from https://www.tarim.com.tr/ [Google Scholar]
 2. Beleli, Ö. (2013). Mevsimlik tarım işçiliği ve çocuklar: Sorun analizi ve politika önerileri. Altan Matbaası. [Google Scholar]
 3. Bora, A. (2012). Kadınlar ve hane: Olmayanın nesini idare edeceksin?. In N. Erdoğan (Ed.), Yoksulluk halleri: Türkiye'de kent yoksulluğunun toplumsal görünümleri (pp. 97-133). İletişim Yayınları. [Google Scholar]
 4. Bülbül, M. (1982). Tarım işçileri, sorunları ve çözüm önerileri.  M.P.M. Yayınları. [Google Scholar]
 5. Çelik, K., Şimşek, Z., Yüce Tar, Y. & Kırca Duman, A. (2015). Gezici mevsimlik tarım işinde çalışan kadınların çalışma ve yaşam koşullarının irdelenmesi. The World Bank. [Google Scholar]
 6. Çiçek, A., & Erkan, O. (1996). Tarım ekonomisinde araştırma ve örnekleme yöntemleri. Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayınları, 12(6), 45-55. [Google Scholar]
 7. Doğan, B., & Kaya, M. (2013). TRC2 bölgesinde kadın istihdamı sorunları ve çözüm önerileri. Uluslararası Sosyal ve Ekonomik Bilimler Dergisi, 4(2), 91-106. [Google Scholar]
 8. Donham, K. J., & Thelin, A. (2016). Agricultural medicine: Rural occupational and environmental health, safety, and prevention. Wiley Blackwell Publishing. [Google Scholar]
 9. Ecevit, M. (2010). İç göçün unutulan kaynakları: tarımsal farklılaşma ve dönüşüm dinamikleri. II. Ulusal Sosyoloji Kongresi: Toplum ve Göç, Devlet İstatistik Enstitüsü. Ankara. [Google Scholar]
 10. Ekin, N. (1971). Gelişen ülkelerde ve Türkiye'de işsizlik. İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Yayınları. [Google Scholar]
 11. Görücü, İ., & Akbıyık, N. (2010) Türkiye'de mevsimlik tarım işçiliği: Sorunları ve çözüm önerileri. Hikmet Yurdu Düşünce-Yorum Sosyal Bilimler Araştırma Dergisi, 3(3), 189-219. [Google Scholar]
 12. Gülçubuk, B., Karabıyık, E., & Tanır, F. (2003). Tarım sektöründe en kötü biçimde çocuk işçiliği temel araştırması (Unpublished report). Ankara. [Google Scholar]
 13. Hurst, P. Termine, P., & Karl, M. (2007). Agricultural workers and their contribution to sustaiable agriculture and rural development. FAO-ILO-IUF. [Google Scholar]
 14. ILO. (2004). Child labor: A textbook for university students. ILO publications. [Google Scholar]
 15. ISIG. (2018). İşçi sağlığı ve iş güvenliği meclisi, iş cinayetleri raporu. Retrieved March 28, 2019, from http://www.guvenlicalisma.org/  [Google Scholar]
 16. Işık, O., & Pınarcıoğlu, M. M. (2012). Nöbetleşe yoksulluk: Sultanbeyli örneği. İletişim Yayınları. [Google Scholar]
 17. Kaya, A., & Özgülnar, G. (2015). Uluslararası ilişkilerde sınır tanımayan sorunlar: Göç, yurttaşlık, insan hakları, toplumsal cinsiyet, küresel adalet ve güvenlik. Bağlam Yayınları. [Google Scholar]
 18. Kümbetoğlu, B., & Çağa, N. (1994). Çalışan kadınlar ve küreselleşme. Retrieved March 28, 2019, from https://www.tusiad.org/tr/ [Google Scholar]
 19. Özbekmezci, Ş., & Sahil, S. (2004). Mevsimlik tarım işçilerinin sosyal, ekonomik ve barınma sorunlarının analizi. Gazi Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dergisi, 19(3), 261-274. [Google Scholar]
 20. PRCR. (2015). Meclis araştırma komisyonu raporu: Mevsimlik tarım işçilerinin sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi. Retrieved May 02, 2018, from https://www.tbmm.gov.tr [Google Scholar]
 21. Selek Öz, C., & Bulut, K. (2013). Mevsimlik gezici tarım işinde kadın emeği ve sorunları. Türktob Dergisi, 16(2), 13-15. [Google Scholar]
 22. Semerci, P., Erdoğan, E., & Kavak, S. (2014). Mevsimlik gezici tarım işçiliği 2014 araştırma raporu. Hayata Destek İnsani Yardım Derneği, İstanbul. [Google Scholar]
 23. Şen, B., & Altın, C.  (2018).  Mevsimlik göç ve yoksulluk ilişkisi: Mevsimlik tarım işçileri örneği, Motif Akademi Halkbilimi Dergisi, 11(23), 174-192. [Google Scholar]
 24. Şimşek, Z. (2012). Mevsimlik tarım işçilerinin ve ailelerinin ihtiyaçlarının belirlenmesi araştırması. Harran Üniversitesi ve Birleşmiş Milletler Projesi. [Google Scholar]
 25. TSI.  (2016). Türkiye İstatistik Kurumu İşgücü istatistikleri. Retrieved June 29, 2019, from http://www.tuik.gov.tr/ [Google Scholar]
 26. Yıldırım, D. (2016). Fındık bahçesinde işçi olmak: Ordu ve Giresun illerinde mevsimlik tarım işçilerinin çalışma koşulları. Phoenix Yayınevi. [Google Scholar]